20200701_143030

Ärenden som rör lagen om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare (LVM) och lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT).