20200703_130104

Avveckling av ett företag genom att tillgångarna säljs, skulderna betalas och eventuellt överskott fördelas mellan ägarna.