Vi är behjälpliga vid upprättandet av bl.a. testamenten men är även anlitade som ombud och boutredningsmän i samband med arvsrättsliga tvister.