img_65471414

Det juridiska område som koncentrerar sig på regler kring avtals uppkomst, tolkning, förändring och upphävning som är gemensamma för alla avtalstyper.​