Rättsskydd är en del av din försäkring som kan ersätta kostnader för rättsliga ombud och rättegång. Rättsskydd är ett försäkringsskydd som i de flesta fall ingår i hem-, villa- och fritidshusförsäkringar. Det ingår dessutom i helförsäkringar av båt samt hel- och halvförsäkringar av bil. Skyddet tillämpas dock endast i vissa tvister och mål, som är definierade i försäkringens villkor.