När du inte har ekonomiska förutsättningar eller en hemförsäkring som täcker dina ombudskostnader, kan du under vissa förutsättningar få rättshjälp från staten.

Den främsta förutsättningen för rättshjälp är att du har ett ekonomiskt underlag som inte överstiger 260 000 kr/år. Det ekonomiska underlaget utgörs av summan av dina tillgångar minus skulder och ev. försörjningsplikt. Innan du får rättshjälp beviljad krävs det vidare att du fått egenfinansierad rådgivning på minst en och högst två timmar. Den domstol som sedan får in ansökan eller Rättshjälpsmyndigheten gör sedan en bedömning om ärendet är av sådan art att du har ett behov av ett biträde.

Om du får rättshjälp beviljad betalar staten en del av kostnaderna medan du själv betalar en fastställd rättshjälpsavgift. Avgiften beräknas procentuellt utifrån dina ekonomiska förhållanden. Har du inga eller mycket låga inkomster brukar rättshjälpsavgiften kunna fastställas till den lägsta nivån om 2 procent, vilket innebär att du själv bara betalar 2 procent av advokatkostnaderna och staten genom Rättshjälpsmyndigheten resten. Kontakta oss så hjälper vi dig att undersöka om du har förutsättningarna att beviljas rättshjälp.