Advokatfirman grundades 1928 av Sture Jönsson, sedermera Jernryd, i Landskrona. År 1935 flyttade firman till Lund, där verksamheten sedan dess bedrivits på Lilla Fiskaregatan 10. Den nuvarande innehavaren, Stures son, Sven Jernryd, övertog firman i samband med faderns bortgång 1967. Sven Jernryd inträdde i advokatsamfundet den 10 november 1972.

I mars 1996 anställdes Sven Jernryds son, Eric Jernryd, som biträdande jurist. Eric Jernryd antogs som ledamot av advokatsamfundet 2000. Advokat Linda Palmqvist anställdes i september 2013.

Förutom ovan nämnda advokater är ytterligare två personer verksamma på advokatfirman idag.