En privat försvarare utses och bekostas av den som är misstänkt för brott. Du har alltid rätt att ha en privat försvarare med när Du ska närvara på polisförhör. Anlita en privat försvarare som försvarsadvokat direkt redan innan Du ska förhöras av polisen.

Det är inte alltid en brottsmisstänkt har rätt till en offentlig försvarare. Det som som avgör detta är bland annat om brottsmisstanken är mindre grov eller på bötesnivå. Det är tingsrätten som fattar beslut om den som är misstänkt för brott har rätt till en offentlig försvarare eller får stå för kostnaden själv. Den som är misstänkt för brott har dock alltid en ovillkorlig rätt att anlita en privat försvarare (RB 21:3). Skillnaden är att den brottsmisstänkte endast vid friande dom eller om polis och åklagare beslutar att förundersökningen ska läggas ner kan få ersättning av allmänna medel för en privat försvarare. Om den som är misstänkt för brottet döms för brottet får klienten stå för kostnaden själv.
I många fall kan ringa brott eller bötesbrott påverka Dig som person. Om du driver näringsverksamhet kan den vara beroende av vissa tillstånd, eller så söker Du arbeten där man måste vara ostraffad. Du är alltid välkommen att kontakta oss för ett möte och en konsultation.