Advokatfirma Sven Jernryd AB är vad som brukar kallas en allmänpraktiserande advokatbyrå.

De verksamhetsområden som byrån huvudsakligen arbetar med är bl.a. brottmål, arvsrätt, annan ekonomisk familjerätt, mål om barns vårdnad, boende och umgänge, tvångsvård, migrationsrätt, tvistemål samt juridik rörande fastigheter och bostadsrätter. Vi biträder huvudsakligen privatpersoner men även mindre och medelstora bolag.