Rättsskydd och rättshjälp

Du kan få hjälp med ombudskostnader i de flesta rättsliga angelägenheter genom rättsskyddet i din hemförsäkring. Läs igenom villkoren i just din hemförsäkring.

I första hand skall rättsskyddet tas i anspråk. I vissa fall kan man dock efter särskild ansökan beviljas rättshjälp.

Både rättsskyddet och rättshjälpen är förenade med viss kostnad.