cropped-20200331_203220_1

Fastighetsrätt är det rättsområde som handlar om regler som rör fast egendom, ägarfrågor och fastighetens nyttjande, dvs. fastighetens användande.

Svensk rätt skiljer på hyra av en lägenhet som ska användas som privatbostad och hyra av en lägenhet som ska användas som lokal.

Den som hyr en bostadslägenhet har en särskilt skyddsvärd ställning gentemot sin hyresvärd. Detta kan jämföras med konsumentskydd.