Vi har stor erfarenhet av uppdrag som offentlig- och privat försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare .

Om du är misstänkt för ett brott kan du begära att få någon av firmans advokater som din offentlige försvarare. Utnyttja rätten att själv välja vem som ska försvara dig! 

Du har rätt till att ha en försvarare närvarande redan vid första polisförhöret.

Om du råkar ut för ett brott har du ofta rätt till ett målsägandebiträde. Du kan själv välja vilken advokat som ska vara ditt biträde och utgöra ditt juridiska stöd under hela processen. Målsägandebiträdet hjälper också till med att driva din skadeståndstalan.

Den särskilda företrädaren är inte ombud för barnet utan företräder barnet i vårdnadshavarens ställe under förundersökning och rättegång och ska ta tillvara barnets rätt för att förbättra förutsättningarna för att utreda brottsmisstankar mot barnets anhöriga och till förebyggande av att övergrepp mot barnet fortsätter.