Post- och besöksadress Lund

L:a Fiskaregatan 10, SE-222 22  LUND

Tel: +46-46-211 75 40

Fax:+46-46-211 20 70

 

Jourtid: För jourdomstolens kännedom nås vi under kvällar och helger på våra mobiltelefoner.

Detta gäller även andra brådskande ärenden som inte kan vänta till ordinarie arbetstid.

För besök vänligen ring och boka tid via kontoret.

Kontaktformulär