Vi har stor erfarenhet av att arbeta med frågor inom familjerätten. Området omfattar bl.a. äktenskapsskillnad, frågor om bodelning, kvarsittningsrätt till bostad, underhållsbidrag till make/maka m.m.

Vi åtar oss uppdrag som ombud, bodelningsförrättare samt upprättar familjerättsliga avtal, äktenskapsförord, framtidsfullmakter, gåvobrev, reverser m.m.