Ett målsägandebiträde har som uppdrag att ta tillvara målsägandens intressen, det vill säga den som har blivit drabbad av ett brott, och vara ett stöd under exempelvis förundersökningar och rättegångsprocesser.