Om brott begåtts mot barn ska i vissa fall en särskild företrädare för barn förordnas. Den särskilda företrädaren övertar vårdnadshavarens rätt att besluta för barnet i det rättsliga förfarandet.

En särskild företrädare för barn ska förordnas om brott som kan föranleda fängelse begåtts mot ett barn under 18 år:

  • om vårdnadshavaren är misstänkt för brottet, eller
  • om vårdnadshavaren på grund av sitt förhållande till den misstänkte befaras inte komma att ta tillvara barnets rätt.